Skip to main content

Dexion se angajează pe deplin să reducă la minim impactul  tuturor operațiunilor sale asupra mediului.

Laubach Factory Outside Prin adoptarea de practici sustenabile și prin încercarea de a îmbunătăți continuu impactul pe care îl avem asupra mediului, eforturile noastre sunt recompensate cu acreditarea de management asupra mediului ISO 14001.

Considerăm că adoptarea unei abordări durabile are un impact pozitiv asupra performanței noastre și îmbunătățește profitabilitatea prin obținerea unei baze cu costuri mai mici, a unor relații mai bune cu părțile interesate și a unei inovații semnificative. 

Ne asigurăm că forța de muncă este conștientă de efectele acțiunilor sale asupra mediului și că fiecare angajat trebuie să acționeze într-o manieră responsabilă din punct de vedere ecologic. Ei sunt rugați să contribuie la sustenabilitatea companiei prin utilizarea mai eficientă a energiei, a apei și a materiilor prime, optimizând astfel utilizarea resurselor naturale.

Laubach Factory InsideDecizia noastră de a atinge standardul internațional de management ISO14001 demonstrează angajamentul nostru de a reduce amprenta de carbon. Această acreditare oferă un cadru clar și eficient pentru gestionarea conformității și identificarea unor noi oportunități de îmbunătățire. 

Produsele noastre principale sunt fabricate în cea mai mare parte din oțel, una dintre cele mai reciclate materii prime din lume, însă în timpul proceselor de fabricație se generează în mod inevitabil unele deșeuri. Ca atare, ne asigurăm că materialul rezidual este returnat pentru reprocesare și că toate subprodusele sunt reciclate, acolo unde este posibil.

Politica de mediu a companiei Dexion evoluează constant în timp ce căutăm modalități noi și inovatoare de a lucra mai eficient și mai armonios cu mediul.