Skip to main content

Regál TELEKANT je výrobek, který pomáhá řešit problematiku skladování tyčí ve strojírenských a zámečnických provozech.

Skladování kovových profilů ve standardní délce 6 nebo 12 metrů je poměrně složitý úkol, zejména kvůli obtížné manipulaci při skladování. Konzolový regál TELEKANT s výsuvnými rameny umožňuje bezpečnou manipulaci s dlouhými profily pomocí jeřábu. Je navržen a určen pro tento typ provozu.

Díky možnosti obsluhovat konzolový regál jeřábem lze až 80 % stávající manipulační plochy změnit na plochu produktivní. Regál TELEKANT lze instalovat na méně přístupných místech nebo v těsné blízkosti strojů, které zpracovávají skladovaný materiál. Také,
je úroveň bezpečnosti i rychlosti a pohodlí při manipulaci s profily pomocí jeřábu podstatně vyšší.

Rozvaděč TELEKANT přináší také nové provozní možnosti. Plochu úložné roviny stojanu lze rozdělit oddělovacími hroty. Vzniknou tak dvě (nebo tři) úzké sekce na úložné rovině regálu, kde lze viditelně a odděleně skladovat několik druhů materiálu se stoprocentní přístupností ke každému z nich.

Totéž platí pro efektivní nakládání se zbytkovými materiály a významnými zbytky. Ve skutečnosti se jejich skladování a následné zpracování provádí jen stěží zodpovědně. Regál TELEKANT pomáhá prostřednictvím přístupného a přehledného skladování zbytků zvýšit efektivitu nakládání se vstupními materiály a významně ovlivňuje pořádek na pracovišti pro zpracování profilů.